มอบทุนการศึกษาที่ได้รับจาก กองทุนสวัสดิการ หลวงปู่เจียม อติสโยและกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา มอบทุนการศึกษาที่ได้รับจาก กองทุนสวัสดิการ หลวงปู่เจียม อติสโยและกองทุนสมาคมเพื่อนครู 30 ให้แก่นักเรียนภายในโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา จำนวน 2 ทุน ได้แก่ เด็กชายกิตติศักดิ์ สมบัติวงค์ นักเรียนชั้น ป.2 และเด็กชายกฤติเดช ชาวสวน นักเรียนชั้น ป.3

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอขอบพระคุณที่ได้มอบทุนการศึกษา ฯ ให้แก่นักเรียนของเรา

การนี้โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอให้นักเรียนรักษาคุณงามความดี ประพฤติดี มีวินัย ใส่ใจการเรียน เพื่อพัฒนาตนเองและประเทศชาติสืบต่อไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร