ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2566

4 กันยายน 2566

นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาและคณะครู ได้ดำเนินการประชุมประจำเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ครั้งที่ 4/2566 เพื่อปรึกษา หารือ และกำหนดแนวทางการจัดการศึกษาภายในโรงเรียนต่อไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร