บุคลากรเข้าร่วมการอบรมลูกเสือสามัญ (S.B.T.C.) ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้

เมื่อวันที่ 15 – 17 กันยายน 2566

นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้อนุญาตและสนับสนุนให้คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา เข้าร่วมการอบรมลูกเสือสามัญ (S.B.T.C.) ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดสุรินทร์ เพื่อที่จะได้นำความรู้มาพัฒนากองลูกเสือภายในโรงเรียนต่อไป

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1mg6CV3WsmXnuX…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร