ตรวจเยี่ยมห้องเรียนและประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)

วันที่ 18 กันยายน 2566

นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้ดำเนินการตรวจเยี่ยมห้องเรียนและประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/…/1-sUiFZC…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร