รับจากกองทุนเพื่อการศึกษาพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก โดยคุณพรสรร กำลังเอกและครูโครงการเพชรในตม

15 สิงหาคม 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และ นางสาวรัชฎาภรณ์ เอี่ยมสะอาด คุณครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และศิษย์เก่าครูโครงการเพชรในตม รุ่นที่ 26 ได้มอบทุนที่ได้รับจากกองทุนเพื่อการศึกษาพลเอกอาทิตย์ กำลังเอก โดยคุณพรสรร กำลังเอกและครูโครงการเพชรในตม ให้กับเด็กหญิงสิรินดา อุ้มพิมาย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

โรงเรียนขอขอบพระคุณไปยังกองทุน ฯ เป็นอย่างยิ่ง

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร