เยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2566 โดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา พร้อมด้วยคณะครูออกเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 ณ บ้านภูมินิยม บ้านโนนสว่าง บ้านโคกหอมและบ้านตาแตรวทัพดัด เพื่อเป็นการพูดคุยและสอบถามปัญหาต่าง ๆ ของนักเรียนและความเป็นอยู่ของครอบครัว เพื่อเป็นข้อมูลในการส่งเสริมแก้ไขพัฒนาผู้เรียนต่อไป

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร