อบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(บูรณาการโดยใช้วิชาประวัติศาสตร์เป็นแกน)

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดย นายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน และนางสาวรัชฎาภรณ์ เอี่ยมสะอาด ข้าราชการครู เข้าอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา(บูรณาการโดยใช้วิชาประวัติศาสตร์เป็นแกน) เครือขายการจัดการ สังขะ 3 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโคกไทร

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร