ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย รอบการประเมินครั้งที่ 2

23 มิถุนายน 2566 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ดังนี้

ครูพัชรินทร์ ใจหนึ่ง รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ผอ.ก้องเทพ ตุ้มทอง นายธนาวุฒิ เกษแก้ว และครูวัสลิกา สงวนดี

ครูมงคล สมัญญา รับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 จากคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ ผอ.ก้องเทพ ตุ้มทอง นายธนาวุฒิ เกษแก้ว และครูประชุม อุดหนุน

#ประเมินครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านภูมิพัฒนา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร