ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่1/2566

19 พฤษภาคม 2566 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ชี้แจงนโยบายในการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ ในการดำเนินงานภายในปีการศึกษา 2566 และได้พัฒนามาในปีการศึกษา2565 ความคืบหน้าในการจัดสร้างโดมจากผ้าป่าเพื่อการศึกษา แนะนำครูแต่ละสายชั้น พร้อมทั้งแจกค่าเครื่องแบบนักเรียนปีการศึกษา2566

ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร