ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2566

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา นำโดยนายก้องเทพ ตุ้มทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้กำหนดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2566 โดยมี นายธนาวุฒิ เกษแก้ว ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร