ขอแสดงความยินดี

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับ ครูแป้ง รัชฎาภรณ์ เอี่ยมสะอาด เนื่องในโอกาสได้รับการเลื่อนตำแหน่ง วิทยฐานะ ครูชำนาญการ คศ.๒

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร