ขอขอบคุณ

โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ขอขอบพระคุณ เฮียเปี้ยก เจ๊ประมูล คุณหนุ่ม คุณแหม่ม ที่ได้มอบผลไม้ (เงาะ) ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาทุกคน

…ขอผลบุญนี้ส่งผลให้ครอบครัวเฮียเปี้ยก เจ๊ประมูล คุณหนุ่ม คุณแหม่ม มีสุขภาพ พลานามัยแข็งแรง ร่ำรวยด้วยทรัพย์สมบัติตลอดปีและตลอดไป…

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร