กลุ่มส่งเสริม ฯ และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

กลุ่มส่งเสริม ฯ และเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ได้เยี่ยมเยียนและมอบสิ่งของให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

….โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอขอบพระคุณอย่างยิ่ง ที่ได้มอบสิ่งของจำเป็นให้กับนักเรียนในโรงเรียนของเรา ขอผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ผู้ใจดีทุกท่านประสบแต่โชคดีตลอดไป…..

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร