ฉีควัคซีนป้องกันบาดทะยัก และตรวจภาวะโลหิตจาง

9 ก.ย. 2565 ทาง รพ.สต.บ้านตาแตรว ได้มาให้บริการฉีควัคซีนป้องกันบาดทะยัก ให้นักเรียนชั้น ป.6 และเจาะเลือดเพื่อตรวจภาวะโลหิตจางให้แก่เด็กๆ ทุกคน ทางโรงเรียนขอขอบคุณคุณหมอและเจ้าหน้าที่ทุกท่านมา ณ ที่นี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน., อนามัย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร