งานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.สังขะ ประจำปีงบประมาณ 2565

9 ก.ย. 2565 คณะครูและบุคลากรอำเภอสังขะทุกท่านร่วมงานแสดงมุทิตาจิตครูและบุคลากรทางการศึกษา อ.สังขะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งในปีงบประมาณนี้มีผู้เกษียณอายุราชการทั้งหมด 30 ท่าน

“60 ปีที่พากเพียร ร้อยเรียงรักถักสายใย สู่เส้นชัยสง่างาม”

แม้ว่าเวลาในการปฏิบัติหน้าที่นี้จะสิ้นสุดในวันเกษียณอายุราชการ แต่ความดีงาม คุณงามความดี จะเป็นที่จดจำไว้ตลอดไป

ขอแสดงมุทิตาจิตแด่ ลุงดอน นานวล ที่เป็นที่เคารพรักยิ่งของครู นักเรียน โรงเรียนบ้่านภูมินิยมพัฒนา และชุมชน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร