ขอความร่วมมือไปยังผู้ปกครองทุกท่านตอบแบบสอบถาม

ทางโรงเรียนขอความร่วมมือให้ทุกท่านร่วมตอบแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการให้บริการของทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา โดยคลิกตอบแบบสอบถามได้ที่ลิงก์นี้

คลิกเพื่อตอบแบบสอบถาม

ขอให้ทุกท่านได้อ่านอย่างถี่ถ้วน ข้อมูลนี้ที่ท่านตอบแบบสอบถามนี้จะเป็นความลับ ทางโรงเรียนขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ ที่นี้่

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประกาศ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร