เยี่ยมครูผ่องศรี

วันที่ 14 กันยยน 2564 ผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษา ได้ใช้โอกาสนี้ในการเยี่ยมเยือน ครูผ่องศรี สาแก้ว อดีตครูโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อปี พ.ศ.2561 ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน., ร่วมชุมชน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร