เรียนทางไกล 9-23 ก.ค. 64

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิดระรอก 3 ที่มีการระบาดอย่างรุนแรงกว่าที่ผ่านมาทำให้ทาง สพป.สุรินทร์ เขต 3 ดำเนินการสั่งปิดสถานศึกษา ตั้งแต่วันที่ 9-23 ก.ค. 64 เพื่อให้ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลตามเห็นสมควรในช่วงเวลานี้

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประกาศ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร