โครงงาน ขจัดขยะด้วย Mr.E

วันอังคาร ที่ 29 มิถุนายน 2564 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงงานสุขภาพนักเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระดับเขตบริการสุขภาพที่ 9 นครชัยบุรินทร์ สำหรับโครงงานที่ส่งประกวดในครั้งนี้ โรงเรียนของเราได้จัดทำขึ้นเพื่อลดปริมาณขยะภายในโรงเรียนจากกระบวนการ 3 ขั้นตอน จึงส่งประกวดภายใต้ชื่อ โครงงาน เรื่อง ขจัดขยะด้วย Mr.E ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประกวด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร