สอบ RT ป.1 ปีการศึกษา 2563

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ประเมินความสามารถด้านการอ่าน (สอบ RT) ทั้งหมด 16 คน ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน, วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร