ประเมินห้องเรียนคุณภาพและโครงการสิ่งแวดล้อม

วันจันทร์ ที่ 15 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. – 12.00 น. โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดีต้อนรับคณะกรรมการประเมินห้องเรียนคุณภาพและโครงการสิ่งแวดล้อมระดับเครือข่าย คุณภาพของผู้เรียนจะเกิดขึ้นได้ไม่ใช่เพียงแค่การเรียนรู้ภายในห้องเรียน แต่เกิดจากหลายปัจจัยด้วยกัน หนึ่งในนั้นคือ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนและคุณภาพของห้องเรียน เพื่อรักษาคุณภาพนี้ไว้จึงได้มีการจัดประเมินในครั้งนี้มา ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประกวด, เครือข่าย คั่นหน้า ลิงก์ถาวร