ผลแข่งขันบรรยายธรรมระดับจังหวัด

เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พ.ศ.2564 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ร่วมกิจกรรม การประกวดแข่งขันบรรยาย ช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-ป.6) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ โดยผู้เข้าประกวด คือ ด.ญ.ภัทรวดี สายวัน นักเรียนชั้น ป.4 ผลการประกวดแข่งขันได้ลำดับที่ 15

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ประกวด คั่นหน้า ลิงก์ถาวร