ครอบครัวโยผลเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

วันที่ 22 มกราคม 2564 ครอบครัวโยผลเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ทางโรงเรียนขออำนวยอวยพรให้ครอบครัวโยผลมีสุขภาพแข็งแรง ทำการสิ่งใดให้เจริญรุ่งเรือง ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร