ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านณรงค์

วันอังคารที่ 19 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนบ้านณรงค์ ต.ณรงค์ อ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน., ศึกษาดูงาน คั่นหน้า ลิงก์ถาวร