ปิดสถานศึกษา รอบ 2 (11 – 15 ม.ค.64)

เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ระบาดระลอก 2 ทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อมีมากขึ้น ทำให้สถานศึกษาต้องขยายระยะเวลาในการปิดสถานศึกษา จากเดิม 1 สัปดาห์ (4 – 8 มกราคม 2564 ) และปิดครั้งที่ 2 วันที่ 11 – 15 มกราคม 2564 ดังนั้นทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาของความร่วมมือผู้ปกครองในการกำกับดูแลนักเรียนทุกคนในการเรียนทา่งไกลที่บ้าน และให้รักษาสุขภาพอนามัย สวมหน้ากากทุกครั้งก่อนออกจากบ้าน ล้างมือบ่อยๆ และรักษาระยะห่างระหว่างกัน เพื่อป้องกันตัวเองจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประกาศ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร