แนวทางปฏบัติเมื่อเดินทางจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง!

ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองที่เดินทางมาจากจังหวัดกลุ่มเสี่ยง ให้กักตัวเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 14 วัน เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ระบาดระลอก 2

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน., ประกาศ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร