เปิดภาคเรียน 2/2563 ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ ICT Talent

ต้อนรับลมหนาวในวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563 ด้วยข่าวดีที่ นางสาวศุภนิดา สุขสกล (ครูป๊อป) มาดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT Talent ประจำโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร