มอบรางวัลให้กับชั้นที่ความสะอาดเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบดีเด่น ส่งท้ายเทอม

วันศุกร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมมอบของราววัลให้กับชั้นที่ได้รับคะแนนความสะอาดเขตพื้นที่ที่ได้รับผิดชอบสูงสุด ประจำเดือน ตุลาคม ที่ผ่านมา ซึ่งชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ได้คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 6.80 คะแนน

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร