การประกวดสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต “โกงน้อย”

ผลการประกวดแข่งขันสื่อสร้างสรรค์ต้านทุจริต ในวันที่ 25 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ที่จัดขึ้นโดยเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ขอขอบคุณสำหรับความพยายามของทุกฝ่ายและทุกท่าน รวมไปถึงเหล่านักแสดงตัวน้อย ที่สร้างสรรค์ผลงานนี้ขึ้นมา

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร