ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู ครั้งที่ 2 1 เม.ย. 63 – 30 ก.ย. 63

วันที่ 24 กันยายน 2563 ช่วงเวลาก่อนการสิ้นสุดการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดให้มีการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนของคณะครู เป็นครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – วันที่ 30 กันยายน 2563

ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน วิชาการ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร