การนิเทศติดตาม การจัดซื้อจัดจ้าง และโครงการอาหารกลางวัน

วันที่ 22 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการอาหารกลางวัน และงานพัสดุ

ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร