Covid-19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ร่วมกิจกรรมการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 โดยมีกิจกรรมได้แก่ การประกวดโรงเรียนสิ่งแวดล้อมศึกษาดีเด่น, ครูมีวิธีปฏิบัติที่ดี (Best Practice), แผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสิ่งแวดล้อมศึกษา และสื่อการเรียนรู้ผ่านคลิปวิดีโอ (Covid-19 กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม)

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สพป. สุรินทร์ เขต 3 และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร