การนิเทศติดตามการอ่าน การเขียน และการคิดคำนวณ ชั้น อ.1 – ป.6

วันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2563 ทางฝ่ายวิชาการได้จัดการนิเทศติดตามภายในเรื่องการอ่านการเขียนและการคิดคำนวณ ตัังแต่ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน วิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร