ตรวจสุขภาพฟันนักเรียน

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 ได้มีคุณหมอและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสังขะได้มาให้บริการทางทันตกรรมแกนักเรียนแล้วฉันอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

เรื่องนี้ถูกเขียนใน อนามัย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร