ยินดีต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านป่าตาว จ.ยโสธร

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้ต้อนรับคณะครูโรงเรียนบ้านป่าตาว ตำบลไทยเจริญ อำเภอไทยเจริญจังหวัดยโสธร ที่ได้มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ ICT ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรตินี้

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร