ร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 ทางชุมชนและโรงเรียนได้จับมือร่วมกันเองในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 หลังจากที่ใช้เวลาในการปิดภาคเรียนยาวนานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid19) แนะนำของทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาขอขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันอย่างเต็มที่เต็มกำลัง หากทางโรงเรียนบกพร่องหรือทำผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมา ณ ที่นี้

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ร่วมชุมชน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร