แจกนมโรงเรียน

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนได้แจกนมโรงเรียนให้กับนักเรียนได้ดื่มเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทางด้านร่างกายให้เจริญเติบโตอย่างสมวัยในช่วงสถานการณ์ Covid19

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร