อบรมการใช้ video conference

อบรมการใช้ video conference

วันที่ 9 พฤษภาคม 2563 ในช่วงสถานการณ์ covid-19 กำลังระบาดอย่างแพร่หลายทั่วโลกนี้ ทางโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการปฏิบัติงานออนไลน์ที่บ้าน (work from home) จึงได้จัดให้มีการอบรมการใช้ video conference

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ประชุม และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร