สอบ LAS 2562

ใกล้เข้ามาแล้วกลับช่วงเวลาแห่งการปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 มี.ค. 63 เอง เครือข่ายตาตุม-จารย์ ได้จัดให้ทีการสอบข้อสอบมาตรฐาน 4 วิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น ป.2 ป.4 และ ป.5 ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน วิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร