สอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562

วันที่ 4 มีนาคม 2563 ขอให้นักเรียนชั้น ป.3 มีสมาธิในการทำข้อสอบ NT และขอให้การสอบผ่านสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี…

เรื่องนี้ถูกเขียนใน วิชาการ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร