รพ.สต.ตาแตรว ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน Covid-19

เข้าสู่ยุคโลกาภิวัตน์อย่างแท้จริง นอกจากฝุ่น PM 2.5 แล้ว ทั่วโลกยังประเชิญปัญหาจัดไวรัสที่น่ากลัวที่ชื่อว่า Covid-19 วันที่ 4 มีนาคม 2563 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลตาแตรวจึงได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาสุขถาพให้ห่างไกลจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 แก่นักเรียน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน อนามัย และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร