เวียนเทียนวันมาฆบูชา ?️

เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ซึ่งตรงกับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดให้มีกิจกรรมเวียนเทียนในบ่าว วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงหลักธรรมคำสอนที่เป็นหัวใจสำคัญของพระพุทธศาสนา นั้นก็คือ “โอวาทปาติโมกข์ ” โดยสรุปใจความสำคัญแก่นแท้ของพระพุทธศาสนานี้ได้ว่า

ทำความดี

ละเว้นความชั่ว

ทำจิตใจให้สะอาด

ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร