ค่ายวิทยาศาสตร์ ?

วันที่ 8 มกราคม 2563 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้เป็นตัวแทนเครือข่ายสังขะ 3 (ตาตุม-จารย์) ในการจัดค่ายวิทยาศาสตร์ปีการศึกษา 2563 โดยได้รับเกียรติจากคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ในการเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในเครือข่ายทั้ง 12 โรงเรียน ภาพเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร