ขอบคุณหนังสือดีน่าอ่านจากศุภนิมิต ?

ขอขอบพระคุณมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทยที่ได้มอบหนังสือดีน่าอ่านที่เกิดจากงานสร้างสรรค์เองของคณะครูกับองค์ความรู้ปราชญ์ชาวบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ปรากฏว่านักเรียนชื่นชอบที่จะอ่านหนังสือมาก

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร