พิธีถวายราชสดุดี เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่วันที่ 25 พฤศจิกายนของทุกปีเป็นวันวชิราวุธ โดยวันวชิราวุธได้กำหนดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงริเริ่มกิจการลูกเสือไทย และโอกาสนี้ โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดพิธีถวายราชสดุดี ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

และในโอกาสนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของกองลูกเสือโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

ภาพเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร