วัคซีนป้องกันเด็กจมน้ำในวัยเรียน

วันที่ 27 กันยายน 2562 นอกจากวันนี้จะเป็นวันดีของชาวอีสานใต้ ที่ได้แซนโฎนตา ยังเป็นอีกหนึ่งวันที่มีกิจกรรมสนุกๆ ให้เด็กนักเรียนระดับชั้น ป.4 – ป.6 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา ได้เรียนรู้การลอยตัวในน้ำ ป้องกันเหตุจมน้ำในวัยเรียน รูปเพิ่มเติม

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร