ภูมินิยมเกมส์ ครั้งที่ 1

การแข่งขันกีฬา-กีฑา ครั้งที่ 1 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

วันที่ 24 กันยายน 2562 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนาได้จัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ภายใน ภูมินิยมเกมส์ ครั้งที่ 1 เป็นความร่วมมือระหว่างชุมชนและโรงเรียน รูปเพิ่มเติม

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กิจกรรมโรงเรียน และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร