ตรวจฟันประถม

วันที่ 24 ก.ค. 2562 ขอขอบคุณคณะทันตแพทย์จากโรงพยาบาลสังขะอย่างยิ่งที่ได้เสียสละเวลามาตรวจฟันให้กับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาโรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร