นิเทศติดตามห้องเรียนคุณภาพ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 นายอุทัย บุญมี กลุ่มงานนิเทศ ติดตามฯ และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.สุรินทร์ เขต 3 ได้ดำเนินกิจกรรม นิเทศ ติดตาม ห้องเรียนคุณภาพในภาคเรียนที่ 1/2562

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร