ตอนรับคณะศึกษาดูงานระดับชั้นอนุบาล

วันศุกร์ ที่ 15 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนายินดีตอนรับคณะครูเทศบาลอำเภอละหานทรายที่มาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอน (การอ่านออกเขียนได้) ระดับชั้นอนุบาล ซึ่งจัดโดยมูลนิธิศุภนิมิต

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ข่าวสาร ขภน. คั่นหน้า ลิงก์ถาวร